en  nl  fr
______________________________

Bio

Laure-Anne Jacobs studeerde monumentale kunsten in het Sint-Lucas Academie in Gent, volgde film en videokunst DKO aan de Koninklijke Academie van Antwerpen en volgde diverse aanvullende opleidingen in interactieve media in Brussel en Bergen. Ze nam deel aan verschillende tentoonstellingsprojecten, vaak met een kunstintegrerende inhoud. Fotografie, video of film, internet en interactiviteit vormen de basis voor de vormgeving van haar werk. Inhoud krijgt hierbij vorm en wordt expressief gestuurd met de beste aangepaste tools. Kunstexpressie is voor Laure-Anne Jacobs een concrete uiting dat gebaseerd is op de interpretatie van een verhalende omgeving en/of werkelijkheid.

De audiovisuele media en digitale netwerken zijn voor Laure-Anne Jacobs de aanleiding om kunst in vraag te stellen. Daarbij vormen integratie en interactie met het maatschappelijke wezenlijke pijlers van haar kunstprojecten. Publieke ruimte, maatschappij en wereld vormen voor Laure-Anne Jacobs het uitgelezen kader om die interactie te realiseren en uitdrukking te geven aan de achterliggende betekenissen. Interpretaties van een bestaande werkelijkheid krijgen onder meer door digitale afdrukken, fotografische beelden, film en installaties op die manier concrete vorm.

Laure-Anne Jacobs is medeoprichter en actief kunstenaar van het digitaal media platform Larbitslab en werkt sinds vier jaar samen met Bénédicte Jacobs, onderzoeker in sociale media aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen vormen ze het LarbitsSisters duo. Larbitslab werd opgericht in 2011 en is een onderzoeksgroep in Brussel die zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van digitale kunstprojecten. Daarbij worden thema’s behandeld rond het gebruik van internet zoals regelgeving rond 2.0 praktijken, privacy en digitale identiteit.

______________________________

Een selectie tentoonstellingen

 • 2016
  eu4you, een interactieve installatie over het controversiële beheer van de recente migratie crisis van de EU
 • 2015
  Algorithmic Tube Tales, een installatie rond sociale media waarbij de impact van platforms zoals Facebook of Twitter op menselijke relaties in vraag wordt gesteld
 • 2014
  TubePlot, a social media app that designs the life of Facebook users with probability calculations
 • 2009
  Kortrijkse Taferelen, interactieve taferelen rond de stad Kortrijk, in samenwerking met De Kortijkse Schouwburg en de Stad Kortrijk
 • 2007
  Life Cycle, online kunst op Antwerp Internet Art, presentatie I.P.V. Antwerpen
 • 2002
  Kunst in de buurt, Wijk Up, Brugge
 • 2001
  Kunst in het Zoniënwoud, Fagus,i,f, Brussel
 • 2000
  Telenicc, Video met kunstenaarsminuten, uitgezonden op ‘télé Bruxelles’ (2001), Brussel

______________________________

Publicaties
 • Fotografiecircuit Vlaanderen 2008-2009, Figura, Jan Van Broeckhoven
 • E.N.E.R.G.I.E., NICC Brussel, Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel, 2004
 • Sint-Jozef, Stills van het leven (2002), Brugge 2002, LA. Jacobs
 • Kunst in opdracht (2000), Vlaams bouwmeester bOb Van Reeth and K. Laenen, Brussel 2000
 • Telenicc, Brussel 2000, J. Timmermans

 
This blog is licensed under a Creative Commons License | 2012 | LA Jacobs         Home | Contact | Credits